Heftet Økologisk økonomi delt ut til deltakerne på "Broen til framtiden"

den nye øko.jpg

Til deltakerne «Broen til Framtiden»  17. februar 2017

Einstein sa: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat»

Professor Arne John Vetlesen og Halfdan Wiik skreiv i «Klassekampen» 19. april 2011, om

«Klimapolitikkens elendighet»

«Selv tror vi det vel så mye skyldes sosialøkonomiens makt over sinnene. Klimapolitikken – i den grad den finnes – er blitt styrt i retning av markedsbaserte løsninger ut fra premisser som skyver andre virkemidler i bakgrunnen, som lover og reguleringer. «Kostnadseffektivitet» er blitt et mantra, BNP – ideologien holder oss fastlåst på gamle spor, uten å reflektere nye kollektive utfordringer på adekvat vis. At avkasting kan være tuftet på utarming, at veksten innebærer naturkapitalens forringelse, at produksjonen også betyr ødeleggelse og utilsiktede miljøkonsekvenser, dette fanges ikke opp i våre regnskaper, men blir skjult under betegnelsen «eksternaliteter». Å snu utviklingen og sikre en økologisk intakt klode for våre etterkommere, er bare muligheten som følge av en opplevelsesmessig revolusjon og en revisjon av etisk verdier –

kombinert med revisjon av et økonomisk system uten syn for vekstens selvdestruktive effekter på lang sikt, etter hvert også på kost sikt. Klimaforskernes budskap er, utvetydig: Det viktige skjer ikke i 2030, men før 2015»

«Den nye økologiske samfunnsøkonomi» gir en nyorientering i forhold til vårt økonomiske system og viser den «manglende» forbindelse med økosystemet som Vetlesen og Wiik etterlyser. På baksiden av arket finner du skisse til et helhetsregnskap (Økologisk Økonomisk Ressurs- og Balanseregnskap), - hvor du vil se den klare forskjellen sammenlignet BNP som ikke har balanseregnskap. Regnskapene er også beskrevet i heftet ut fra dobbelte bokholderi systemet.

La «Broen til Framtiden 2017» bli den økologisk holdbare broen vi alle ønsker å gå!

 

Heftet vil bli lansert på Eldorado bokhandel mandag 27. februar kl. 1800.

Innledning og dialog: «Kan økologisk økonomi erstatte kapitalismen?»