SJAMANISTISKE SYMBOLTANKER

Det gjelder å fange tanker i øyeblikket. Hytta "Utsikten" på Skui var benådet med varm høstsol og jeg satt ute under bjørka, tegnet på medisinhjulet og et tre med blader. Mens jeg tegnet blader på treet dalte et blad fra bjørka ned på arket.

Bladet kom seilende ned på notatet om medisinhjulet.

Bladet kom seilende ned på notatet om medisinhjulet.

Notatet om medisinhjulet.

Notatet om medisinhjulet.

Først satt jeg og tenkte på hvordan hjernen, hjertet og magetarmsystemet henger sammen. Hjernen inneholder 30 milliarder nerveceller og magetarmsystemet  har 4 milliarder nerveceller. Det er en forbindelse, en akse, mellom hjernen og tarmen. Hjertet har 50 til 60 ganger mere bioelektrisitet enn hjernen. Alt dette samvirker i kroppen og psyken vår. Ved å overførere denne tankegangen til medisinhjulet og de 4 fire himmelretninger,  vil det være logisk å trekke inn lungene også. Innpust og utpust er på en måte den tilbaketrekkning og fornyelse som skjer i alle deler av universet. Vår oppstilling blir da, i Nord klare tanker og vår bevissthet, i Øst vår evne til kjærlighet, i sør magetarmsystemet som vil ha sund mat og  i vest lungene som vil ha ren luft. Medisinhjulet er en gjennomskjæring av treet, nået. Men ser vi medisinhjulet i romtiden, da blir det et tree med  mange grener der vi alle er blader. Bladene inneholder samme mønster som hele treet. Når denne skissen var ferdig kom bladet dalene ned, kanskje en bekreftelse på det jeg har begynnt å arbeide med. Vil du vite mere dette og meget annet, følg med på bloggen Tankenytt.